Follow Steve Austen
Follow Steve on LinkedIn Follow Steve on Twitter Keep up2date with RSS

Column: Het ene fonds is het andere niet

Wat de rigoureuze bezuinigingen op kunstsubsidies ook te weeg gebracht mogen hebben bij de gesubsidieerde kunstenaars en kunstbedrijven, de indirecte effecten op de financierings­structuur van de kunstsector zijn nog nauwelijks te overzien.

Dat de financieringsstructuur, of misschien preciezer gezegd, de financiële infrastructuur in de kunstproductie en ­distributie in beweging is, blijkt overduidelijk uit de voortschrijdende ‘kleur­verandering’ van het culturele landschap van Nederland.

Twee recente mediaproducties onderstrepen de paradigma­wisseling die onmiskenbaar voortschrijdt en waarvan het eindresultaat nog niet in zicht is.

Download de column van Steve Austen in MM nieuws 2013 #4.

Laat een reactie achter