Follow Steve Austen
Follow Steve on LinkedIn Follow Steve on Twitter Keep up2date with RSS

Een nieuwe definitie van vrijheid in Europa

Wat was het beste idee van 2013? Voor de bundel Het beste idee van 2013 werd aan 150 wetenschappers, journalisten en kunstenaars gevraagd wat zij het beste idee vonden, op hun eigen vakgebied of daarbuiten, van henzelf of van een ander, in binnen- of buitenland. Lees hier de bijdrage van Steve Austen aan deze bundel:

“De tijd dat besluiten over politieke en ethische vraagstukken in Nederland genomen konden worden, binnen de nationale context, ligt definitief achter ons. Het nationale debat wordt steeds meer een internationaal discours. Stevige meningsverschillen over de betekenis van Europa, de waarde van vrede, de viering van vrijheid en de invulling van burgerschap zijn aan de orde van de dag. Voor al deze begrippen geldt dat ze toe zijn aan een herijking.

Het Verdrag van Lissabon heeft resoluut gebroken met een politieke praktijk waarbij de relaties tussen de Europese staten werden bepaald door geo- en machtspolitieke verhoudingen. Daarvoor in de plaats ontwikkelt zich een netwerk van fijnmazige interdependenties op alle gebieden van het maatschappelijk leven. Het innovatieve van deze werkelijkheid is dat niet alleen de regeringen, maar ook de uitvoerende instituten, het bedrijfsleven en nu ook de burgers zelf steeds meer grensoverschrijdend met elkaar verbonden zijn, hetgeen onvermijdelijk is en in toenemende mate leidt tot een complex stelsel van gedeelde verantwoordelijkheden.”

Lees het artikel verder op de website van Uitgeverij De Wereld.

Laat een reactie achter