Follow Steve Austen
Follow Steve on LinkedIn Follow Steve on Twitter Keep up2date with RSS

Artikel Getagged ‘Brexit’

Cameron valt in zijn eigen zwaard, eigen schuld dikke bult.

De beoefenaar van kritiek, ook die van regeringsleiders, op de EU -als zou deze niet democratisch genoeg zijn- moet zich dan ook realiseren dat diegenen die deze kritiek uiten niet zelden medeverantwoordelijkheid dragen voor het door hen bekritiseerde democratisch gehalte. Een mooi voorbeeld van een dergelijke incongruente stellingname is te vinden in de rede van […]