Follow Steve Austen
Follow Steve on LinkedIn Follow Steve on Twitter Keep up2date with RSS

Nieuws

WITH A LITTLE HELP FROM OUR FRIENDS….

After having succeeded in receiving the fully recognition as a Master course for professionals from the Netherlands and Flanders , our brand new MBA Culture, Heritage & Citizenship, we now want to include various initiatives elsewhere in Europe .

This is the plan

This should lead to a joint MBA European Culture, Heritage & Citizenship (MBA ECHC) program. For this purpose leading European knowledge partners in the field of Education and Culture will cooperate to take part in a process that will  interlink their existing practices and networks, to add specific knowledge, to exchange tutors, scholars and trainers to realise an educational program that does give students and professionals in the wider culture and heritage field, more opportunities to enlarge their learning practise by including cases  from the respective countries involved.  The set-up consists of online studies via a platform, classroom lessons, workshops, seminars, conferences  and international practical cases and site visits. MBA ECHC is based on a  concept for an international study comprising of  6 modules in a period of 24 months to be concluded with a thesis.

The objective is to contribute to the trend towards contextualisation in making tangible and intangible cultural heritage accessible. This new trend in providing access to European heritage offers an opening to provide a new input for the concept of European Citizenship. (meer…)

“Die Mitte liegt Ostwärts”

“Die Mitte liegt Ostwärts”, schreef Karl Schlögel in 2002, in Nederland steeg zijn bekendheid door de indringende artikelenreeks in de Volkskrant in de dagen van Glasnost en Perestroika.

Schlögel sloot zich al vroeg aan bij het informele Gulliver netwerk dat door Günter Grass en Steve Austen in 1987 in Hilton Amsterdam werd opgericht.
In Berlijn tijdens de Berlin Conference op 9 november 2015, zag ik Schlögel sinds lange tijd, wederom in een magistrale analyse van de situatie in Europa.
Inderdaad: Berlijn is onmiskenbaar het centrum van Europa, dat centrum ligt in het oosten, in Berlijn.

"Die Mitte liegt Ostwärts"

“Die Mitte liegt Ostwärts”

Waar kun je daar beter op reflecteren dan in een Berlijns Wijnrestaurant?

Videocompilatie met o.m. Vaclav Havel, György Konrád en Günter Grass

In december 1987, toen er nog geen zicht was op de spoedige val van het IJzeren gordijn, vond in het Amsterdamse Hilton Hotel een gedenkwaardige ontmoeting plaats tussen schrijvers uit Oost- en West-Europa.

Initiatiefnemers waren Günter Grass en Steve Austen.
In deze compilatie voeren enkele meer bekende deelnemers het woord. U ziet o.m. Vaclav Havel, Andrej Vosnesenski, György Konrád, Hans Magnus Enzensberger en Günter Grass.

Richard von Weizsäcker en Amsterdam

Op 31 januari j.l. is oud-bondspresident Richard von Weizsäcker op 94- jarige leeftijd overleden.

Nederland leerde hem pas goed kennen in de eerste jaren van zijn presidentschap vanaf 1985.

Als burgemeester van Berlijn had hijzelf echter al in 1982 een uitvoerig bezoek gebracht aan Amsterdam bij gelegenheid van de manifestatie: Berlijn-Amsterdam, 1920-1940, wisselwerkingen, een initiatief van toenmalig directeur van het Goethe Institut in Amsterdam: Kathinka Dittrich. Dit initiatief nam al heel snel bijna astronomische vormen aan door de wel zeer ongebruikelijke en intensieve samenwerking tussen de samenwerkende Nederlandse kunstinstellingen met hun Berlijnse partners. Het leidde tot een ongekende hoeveelheid persreacties en stromen bezoekers voor de vele, zeer uiteenlopende activiteiten.

Foto Roel Bogaards. V.l.n.r. Richard von Weizsäcker, Wim Polak

Foto Roel Bogaards. V.l.n.r. Richard von Weizsäcker, Wim Polak

Bijzonder grote indruk maakte de toespraak van burgemeester Wim Polak bij gelegenheid van zijn tegenbezoek in de Akademie der Künste in Berlijn, waar in 1983 het tweede deel van de manifestatie: Amsterdam-Berlin, 1920-1940, Wechselwirkungen, geopend werd.

Al in de maand waarin von Weizsäcker zijn beroemd geworden rede uitsprak bij de aanvaarding van het Presidentschap van de Bondsrepubliek, kwam hij voor een staatsbezoek van enkele dagen naar Nederland.

Onderdeel van dat bezoek was een gesprek met scholieren in de Nieuwe Kerk. Ernst Veen, destijds directeur ontving van hem “eine Reisewäcker (met inscriptie) van von Weizsäcker” maar herinnert zich vooral het erudiete staatsmanschap dat bleek uit zijn ideeën over Europa die hij bij die gelegenheid de revue liet passeren.

Die fascinatie voor Europa is gebleven want in 2004 vond op zijn initiatief, nu als ambteloos burger, de eerste Berliner Konferenz plaats, opgezet als een eenmalige gedachtenwisseling over de culturele component van het Europese eenwordingsproces, welke, wegens overdonderend succes, al datzelfde jaar leidde tot de oprichting van A Soul for Europe, het burgerinitiatief waarbij Felix Meritis Foundation als mede initiatiefnemer vanaf het allereerste begin betrokken is.

von Weizsäcker, Schröder en Barroso, Berliner Konferenz, 2004, Berlijn.

von Weizsäcker, Schröder en Barroso, Berliner Konferenz, 2004, Berlijn.

Richard von Weizsäcker woonde tot enige jaren geleden de vergaderingen van de initiatiefnemers bij, tot hij besloot zich uit het openbare leven terug te trekken.

A Soul for Europe is inmiddels uitgegroeid tot een belangrijk ‘civic initiative’, dat in een aantal projecten nauw samenwerkt met het Europees Parlement.
In von Weizsäcker verliezen wij een belangrijk en vooral wijs Europeaan.

Steve Austen & Hedy d’Ancona, Berliner Konferenz, 2004

Steve Austen & Hedy d’Ancona, Berliner Konferenz, 2004

Felix Meritis interview with Günter Grass

Günter Grass visited the Felix Meritis Foundation in the fall of 2002. He was interviewed by Steve Austen, former director of Felix Meritis and co-initiator of Gulliver.