Follow Steve Austen
Follow Steve on LinkedIn Follow Steve on Twitter Keep up2date with RSS

Publicaties

Moraal, burgerschap, identiteit en de rol van cultuur in het Europese eenwordingsproces

Moraal, burgerschap, identiteit en de rol van cultuur in het Europese eenwordingsproces

In het advies Agenda cultuurbeleid & culturele infrastructuur van de Raad voor Cultuur uit 2007, waarin de contouren voor een nieuw kunstbeleid voor Nederland geschetst worden, wordt de Nederlandse kunstwereld in de inleiding opgeroepen voortaan iets verder te kijken dan het enkele voortbestaan van de eigen instelling. Kennelijk is de Raad tot de slotsom gekomen […]


Book Launch invitation “Reframing Europe’s Future”

Book Launch invitation "Reframing Europe's Future"

Onlangs verscheen bij Routledge New York, London de bundel: Reframing Europe’s Future, waarin opgenomen mijn artikel: Freedom,citizenship, culture and the changing role of the intellectual class: a European perspective, mocht u in de buurt zijn ga dan even naar de presentatie in het Europees parlement, waar ook mijn goede vriend en medeauteur Jaap Hoeksma acte […]


Column: Wat is waarde?

Wat is waardecreatie? Kun je dat eten of in je haar smeren? Het antwoord op deze vraag is nog niet zo eenvoudig. Sinds de teloorgang van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden eind achttiende eeuw, waarmee de eenheidsstaat zijn definitieve entree maakte in de Lage Landen, is het debat over de waarde van kunst en […]


Altijd wat anders, altijd hetzelfde

Nu de directie van de Efteling besloten heeft voortaan gekostumeerde bezoekers te weigeren, kun je je afvragen of hiermee niet het langzame maar onmiskenbaar naderende einde van de Efteling en soortgelijke vormen van cultuuroverdracht is ingezet. Het assertieve, van eigen kwaliteit overtuigde individu geeft al enige decennia de toon aan in de studies van marketeers […]


Reframing Europe’s Future: Challenges and failures of the European construction (Routledge Advances in European Politics)

Reframing Europe's Future: Challenges and failures of the European construction (Routledge Advances in European Politics)

Een bewerking van het Felix Meritis Essay Wie in vrede geboren is, mist de oorlog niet: Europa, Vrede, Veiligheid en Burgerschap, een hoopgevende relatie van Steve Austen is opgenomen in een nieuwe bundel over Europa van de Amerikaanse uitgever Routledge en is nu te bestellen bij Amazon via de Amazon website.


Dag van 100: Progressief Liberaal Manifest

Dag van 100: Progressief Liberaal Manifest

Steve Austen schreef een van de bijdragen aan het Progressief Liberaal Manifest; een bundeling van de ideeën die werden opgedaan tijdens de DAGVAN100. Honderd denkers uit alle hoeken van de samenleving gingen met elkaar in gesprek over de toekomst van vooruitstrevende, moderne middenpolitiek in Nederland. De centrale vraag was of het huidige politiek-bestuurlijk bestel, dat […]


Een nieuwe definitie van vrijheid in Europa

Wat was het beste idee van 2013? Voor de bundel Het beste idee van 2013 werd aan 150 wetenschappers, journalisten en kunstenaars gevraagd wat zij het beste idee vonden, op hun eigen vakgebied of daarbuiten, van henzelf of van een ander, in binnen- of buitenland. Lees hier de bijdrage van Steve Austen aan deze bundel: […]


Column: Staatszaak of liefhebberij van de happy few

Niet zo erg lang geleden verscheen er een belangwekkend boek over de verschillen in cultuurbeleid tussen Nederland en Vlaanderen. In dit boek, een uitgave van het Sociaal en Cultureel Planbureau, getiteld Van Anciaux tot Zijlstra. Cultuurbeleid en cultuurparticipatie in Nederland en Vlaanderen besteedt auteur Quirine van der Hoeven uitgebreid aandacht aan het beleid op het […]


Column: Het ene fonds is het andere niet

Wat de rigoureuze bezuinigingen op kunstsubsidies ook te weeg gebracht mogen hebben bij de gesubsidieerde kunstenaars en kunstbedrijven, de indirecte effecten op de financierings­structuur van de kunstsector zijn nog nauwelijks te overzien. Dat de financieringsstructuur, of misschien preciezer gezegd, de financiële infrastructuur in de kunstproductie en ­distributie in beweging is, blijkt overduidelijk uit de voortschrijdende […]


Column: Kunstenaars, klungelaars en potsenmakers – Beuys meets Grunberg

Dat de welvaartsstaat hét middel bij uitstek is om de onderdanen – vetgemest en tevreden als zij zijn – onder de duim te houden, is nu langzamerhand wel bekend. Of het vigerende regime meer of minder democratisch is lijkt in deze omstandigheden vooral een vraagstuk voor links georiënteerde, hoger opgeleide vrijgestelden; zij moeten tenslotte ook […]


Column: Hoe meer participatie, hoe minder emancipatie?

Dat de welvaartsstaat hét middel bij uitstek is om de onderdanen – vetgemest en tevreden als zij zijn – onder de duim te houden, is nu langzamerhand wel bekend. Of het vigerende regime meer of minder democratisch is lijkt in deze omstandigheden vooral een vraagstuk voor links georiënteerde, hoger opgeleide vrijgestelden; zij moeten tenslotte ook […]


Europa’s vrijheid en burgerschap

Europa's vrijheid en burgerschap

Op 12 juni 2014 vond de feestelijke aanbieding plaats van de bundel Europa en de wereld in Nieuwspoort te Den Haag. De veranderende verhoudingen in de wereld vragen om een heroriëntatie op een veelheid van terreinen. De globalisering rukt met indrukwekkende snelheid steeds verder op. Is de Europese schaal te groot of misschien juist te […]


Cultuur & Europa: György Konrád

Cultuur & Europa: György Konrád

Op de website van ifthenisnow verscheen een artikel van Steve Austen dat eerder gepubliceerd werd in Cultuurbarbaar. ‘Op 24 april j.l. was het zeventien jaar geleden dat ik György Konrád voor het eerst ontmoette, destijds in Amsterdam. Door de inspanningen van niet nader te noemen ambtenaren op het ministerie van WVC kon Konrád nog net […]


Cultuur & Europa: Cultuur en culturele identiteit na het Verdrag van Amsterdam

Cultuur & Europa: Cultuur en culturele identiteit na het Verdrag van Amsterdam

Op de website van ifthenisnow verscheen een artikel van Steve Austen dat eerder gepubliceerd werd in Cultuurbarbaar. ‘De opflakkerende discussie over identiteit heeft me enigszins verbaasd. Nu zelfs premier Balkenende bij gelegenheid van de troonrede pleit voor een bezinning op de nationale eigenheid ‘juist in een groter Europa’ (NRC 16 sept. j.l.) kun je alhaast […]


Soldaten en kinderen half geld & de consument als metafoor voor de geestelijke leegte

In MMnieuws #2 van 2013 verschenen twee publicaties van Steve Austen/ Soldaten en kinderen half geld: het raadsel van de kortingskaart In trouw van niet te staven aanname. Daarmee verworden de conclusies tot de onderbouwing van een misverstand. De consument als metafoor voor de geestelijke leegte Wat valt er te zeggen over het contact met […]


Column: de gestage maar onverbiddelijke militarisering van het kunst­ en cultuurbeleid

Wie echt voor modern wil doorgaan in kringen van cityplan- ners en ambitieuze burgemeesters, moet zich in deze tijden van bezuiniging op de kunsten, voorzien van fraaie power points, toekomstgerichte vergezichten maar vooral van een aan science fiction grenzend marketing jargon. Dit alles om de geesten rijp te maken voor van bovenaf opgelegde vormen van […]


Steve Austen in gesprek met George Lawson

Na decennialang een cruciale rol te hebben gespeeld in de sector, neemt George Lawson – sinds 2008 bestuursvoorzitter en directeur van het Fonds Podiumkunsten – op 1 maart afscheid. Hoe kijkt hij terug op zijn loopbaan, de huidige problemen in de sector en de mogelijkheden voor de toekomst? Menno Heling schoof namens MMNieuws samen met […]


Burgerschap

Download de column van Steve Austen in MMnieuws 2012 #6 over burgerschap.


Een sprookje over de weldaad van de synergie

Download de column van Steve Austen in MMnieuws 2012 #5. Een sprookje over de weldaad van synergie.


De stad

Eerder verschenen in de reeks THEATERSCHRIFT. Wat hebben Tirana, Sarajevo, Zagreb, Split, Athene, Istanbul, Ankara, Sofia, Maribor, Bel-grado, Boekarest, Novi Sad, Pristina, Ljubljana en Skopje met elkaar gemeen? jonge wetenschappers in de dop, veelal in het vierde jaar van hun studie aan universiteiten in bovengenoemde steden moesten zich deze vraag wel stellen toen ze elkaar […]


Waarom kan ik geen allochtoon worden?

Column uitmarkt 2006 Antwoord van Steve Austen op de stelling: “De segregatie tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Nederland moet door het kunstbeleid van de overheid worden opgeheven.” Het eerste dat in deze stelling opvalt is de unverfroren schaamteloosheid ervan. Nederland heeft zich sinds de invoering van een Rijks-Kunstbeleid, (overgenomen van de Duitse bezetter), buitengewoon ongemakkelijk […]


Diversiteit in Europa

Allemaal gelijk, maar sommigen toch iets gelijker dan anderen? Opmerkelijk is dat de term allochtoon (en dus ook autochtoon) behalve in Nederland en Vlaanderen, in géén van de overige 26 lidstaten van de Europese Unie wordt gebruikt. Wie bovenstaande op zich laat inwerken zal zich afvragen waarom ons land het nodig vindt de bevolking categorisch […]


Shareholders of stakeholders of: Richard Florida in de polder

Als je er als moderne onderneming echt bij wil horen, moet je niet alleen op ieder moment van de dag een oogverblindende presentatie kunnen geven over de USP’s van je bedrijf, maar vervolgens precies kunnen definiëren waaruit nu de ‘value” bestaat die het voor investeerders, de shareholders, en de anderszins belanghebbenden, de stakeholders, nu zo […]


Culture and the European unification process

By Steve Austen and Karolina Nowacki ( 2009) Since 2004, the European Commission has launched various initiatives to promote the notion that European citizenship only can develop through means of cultural action. This idea however is not new. In earlier years, citizenship, as a product of the implementation of human rights, came to the forefront […]