Follow Steve Austen
Follow Steve on LinkedIn Follow Steve on Twitter Keep up2date with RSS

6 september: Actief Burgerschap: How to make it work?

Wat is de rol van de burger in een sterk veranderende samenleving, mede als gevolg van de grote internationale geopolitieke veranderingen? Wetenschappers, journalisten politici en jij buigen zich over vragen als: hoe moet actief burgerschap in de dagelijkse praktijk vorm krijgen? Welke methodes en strategieën kunnen voor maatschappelijke organisaties, individuele burgers en jongeren van de sociale netwerkgeneratie behulpzaam zijn? Actief Burgerschap: How to make it work? is een workshopserie die vanaf 2012 jaarlijks zal plaatsvinden in Felix Meritis. De eerste workshop Actief burgerschap en de publieke ruimte wordt geleid door Teun Gautier (uitgever/directeur De Groene Amsterdammer) en Steve Austen (Permanent Fellow Felix Meritis). Sprekers zijn Farid Tabarki (Studio Zeitgeist), Frits Bloemberg (HOPE XXL), Bart Drenth (Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling) e.a.. Verschillende experts en initiatiefnemers presenteren en becommentariëren praktijkvoorbeelden. Jij wordt uitgenodigd je eigen ervaringen en analyses in de discussies in te brengen. De workshop is toegankelijk voor max. 25 deelnemers, bij voorkeur tussen 20 en 35 jaar Download de flyer of kijk voor meer info op de Felix Meritis website.

Laat een reactie achter