Persbericht 26 augustus 2010

Crisis in subsidie-industrie voor de kunsten Recent verscheen het artikel: ‘Advisering over kunstadvisering over kunstsubsidies’ (Openbaar Bestuur nr. 6/7, juni/juli 2010). Daarin zet Steve Austen op overtuigende wijze uiteen wat er in de loop der jaren toch zo jammerlijk is misgegaan in het grote sleutelen aan de inrichting van de subsidie-industrie voor de kunsten. In het licht van de moeizame legitimering van kunst en cultuur bij de komende grote bezuinigingsronde en het Paradisodebat over dit onderwerp (as. zondag 29 augustus), is het pleidooi van Austen voor meer transparantie en controleerbaarheid extra actueel. De tekst van het artikel is op te vragen via www.knpsl.krnt.nl of via de auteur.

Lees verder “Persbericht 26 augustus 2010”

Advisering over kunstadvisering over kunstsubsidies

In het artikel: Advisering over kunstadvisering over kunstsubsidies (Openbaar Bestuur nr. 6/7, juni/juli 2010) zet Steve Austen in een aanstekelijke stijl en op overtuigende wijze uiteen wat er in de loop der jaren toch zo jammerlijk is misgegaan in het grote sleutelen aan de inrichting van de subsidie-industrie voor de kunsten. Het lijkt er wel eens op dat de bedenkers van de jongste versie ervan het grote verband uit het oog zijn verloren. In zijn artikel geeft Austen inzicht in de achtergronden van het subsidiestelsel dat pas betrekkelijk recent, namelijk als resultaat van overleg tussen kunstenaars en politici uit de illegaliteit eind jaren veertig, enige vorm ging krijgen. De inbedding van het kunstbeleid in de beginselen van de democratische rechtsstaat stond daarbij voorop.

Lees verder “Advisering over kunstadvisering over kunstsubsidies”
Alle content © 2023 door Steve Austen