Cultuur, erfgoed en burgerschap als uitdaging

Dit artikel van Bert Mulder verscheen in het themanummer over Burgerschap en Maatschappelijk Rendement en werd speciaal samengesteld in aanloop naar de start van de opleiding MBA Cultuur, Erfgoed en Burgerschap.

“‘Cultuur, erfgoed en burgerschap’ mag als thema vanzelfsprekend lijken, in feite is de combinatie opmerkelijk. Elk van de termen heeft natuurlijk zijn betekenis, maar in de combinatie ontstaan nieuwe uitdagingen die nog niet eerder aan de orde zijn geweest. Die uitdagingen ontstaan onder meer door een drietal factoren: burgerschap als vraag, cultuur als design instrument en de vraag naar de toekomst.

Burgerschap staat op het eerste gezicht voor een proces in het hart van een democratische samenleving: betrokken burgers, die door gezamenlijk op te treden een civil society in stand houden. Hoewel ‘burgerschap’ al enkele decennia de aandacht heeft wint het de laatste jaren aan urgentie door de aangenomen kloof tussen burger en overheid, de opkomst van populisme en de urgentie van de participatiesamenleving. In dat laatste geval gaat het niet om de participatiesamenleving als beleidsthema, maar veel meer om de praktijk. Om thema’s als ‘eigen regie’ en ‘eigen verantwoordelijkheid’ werkelijk te kunnen invullen moeten burgers worden toegerust.”

Lees hier verder: Cultuur, erfgoed en burgerschap als uitdaging

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Alle content © 2023 door Steve Austen