Dag van 100: Progressief Liberaal Manifest

Steve Austen schreef een van de bijdragen aan het Progressief Liberaal Manifest; een bundeling van de ideeën die werden opgedaan tijdens de DAGVAN100. Honderd denkers uit alle hoeken van de samenleving gingen met elkaar in gesprek over de toekomst van vooruitstrevende, moderne middenpolitiek in Nederland. Progressief Liberaal Manifest De centrale vraag was of het huidige politiek-bestuurlijk bestel, dat zijn oorsprong vindt in de vorige eeuw, de antwoorden op de hedendaagse kansen en bedreigingen kan formuleren en implementeren. De praktijk wijst uit dat we daar niet zeker van kunnen zijn. Er moet een nieuwe verhaal komen, progressieve liberalen moeten zich hervinden om een krachtige rol in het discours te blijven spelen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Arbeiderspers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Alle content © 2023 door Steve Austen